Postřikovače

Tlakové postřikovače zajistí něžnou péči o rostliny hnojením jemnou mlhou, ochranu rostlin a zavlažování.